Hoogbegaafd, en nu?

Ik ben van mening dat ieder kind recht heeft op een leeromgeving waar de eigen talenten optimaal ontwikkeld kunnen worden.

Je hoort het nog steeds zeggen over (hoog)begaafde kinderen en/of jongeren: "Die redt het zelf wel". Gelukkig gebeurt dat steeds minder. De ervaring leert namelijk dat kinderen en jongeren die hoogbegaafd zijn juist gebaat zijn bij specifieke begeleiding, ondersteuning en onderwijsaanpassingen om zo hun talenten beter te kunnen ontwikkelen en zich gelukkig te voelen.

Iedereen heeft recht heeft op passend onderwijs en begeleiding. Ik zet me graag in om te helpen dit te realiseren voor (hoog)begaafde leerlingen.