Voor scholen: Voortgezet Onderwijs (VO) en Hoger Onderwijs (HO)

 Advisering/ondersteuning bij beleid voor (hoog)begaafden in VO en HO

Ik kan aviseren bij het opstellen van beleid voor (hoog)begaafden, maar ik kan ook het beleid volledig voor u schrijven op basis van uw wensen. Het kan gaan om beleid op schoolniveau of bovenschools (VO en HO), maar ook over aanvragen tot erkenning als begaafdheidsprofielschool (PO en VO), of over het opzetten van honours of andere excellente trajecten binnen het hoger onderwijs.

Coachen van (hoog)begaafde leerlingen

Ik kan binnen uw school optreden als coach of mentor van (hoog)begaafde leerlingen, individueel of in groepsverband. Naast coaching kan ik uitleg geven over wat het betekent om (hoog)begaafd te zijn, om leerlingen zo meer inzicht in zichzelf en hun eigen manier van leren te geven.