Voor ouders van (hoog)begaafde leerlingen

Begeleiding & advisering ouders van (hoog)begaafde leerlingen

Bij het vermoeden of de constatering dat uw kind (hoog)begaafd is, kan ik u als ouder begeleiden en adviseren in het vinden van de meest passende begeleiding en onderwijsaanpassingen voor uw kind. Ook bij reeds ontstane problemen (zoals bijvoorbeeld faalangst of onderpresteren) kan ik helpen zoeken naar oplossingen. Bovendien kan ik optreden als sparring partner voor ouders vanuit een combinatie van theoretische kennis en mijn eigen ervaring.

Leren je kind te begeleiden bij het plannen en maken van huiswerk

Uit recent onderzoek naar het brein blijkt dat middelbare scholieren juist meer structuur, begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan eerder gedacht werd, ondanks dat ze al zo zelfstandig lijken. Vragen waar veel ouders voor staan is 'hoe kan ik mijn kind begeleiden bij het plannen van zijn/haar leerproces?' en 'hoe help ik mijn kind om zich daar vervolgens ook aan te houden?'. Het is belangrijk (hoog)begaafde leerlingen hierin goed te begeleiden en geleidelijk meer los te laten als blijkt dat het beter gaat. Ik ondersteun ouders in het begeleiden van hun kind bij het plannen en maken van huiswerk. Dit kan zowel individueel als in groepsbijeenkomsten met meerdere ouders. Ook kan ik, indien gewenst, uw kind begeleiden om hem/haar op het juiste spoor te zetten. Daarna kunt u als ouders de begeleiding verder zelf verder oppakken. U ontvangt van mij dan praktische tips voor het vervolgtraject.

Optreden als gesprekspartner tussen ouders en school

Het kan helpen om een derde, onafhankelijke en deskundige partij mee te nemen naar gesprekken tussen ouders en school. Tijdens gesprekken met school kan ik vanuit theoretische kennis en mijn ervaring met (hoog)begaafden deskundig advies uitbrengen. Ik kan bijvoorbeeld in deze gesprekken de rol van inhoudsdeskundige op hoogbegaafdheid vervullen ter ondersteuning van u als ouders. Ook kan ik helpen als de communicatie tussen school en ouders niet goed verloopt om jullie als partijen dichter bij elkaar te brengen.

Individuele coaching van ouders

Als je kind (hoog)begaafd blijkt te zijn kan dat ook bij ouders de nodige vragen oproepen. Dit kan uiteenlopen van het jezelf onzeker voelen over hoe hiermee om te gaan tot het inzicht dat u zelf misschien ook hoogbegaafd bent, waardoor dingen uit het verleden meer op hun plaats lijken te vallen. Coaching kan daarbij uitkomst bieden. Meer informatie over coaching vindt u onder het tabblad coaching