Voor leerlingen

Begeleiding bij de aanpak van huiswerk (VO en HO)

Veel (hoog)begaafde leerlingen ervaren school onvoldoende uitdaging, met als mogelijke valkuil dat ze  onvoldoende aangezet worden tot plannen en "leren leren". Dat moeten ze dan nog leren, wat een verhoogd risico geeft op het vastlopen bij het plannen, maken en leren van huiswerk op het voortgezet onderwijs. En dus op minder presteren in het voortgezet onderwijs. Bovendien blijkt uit recent onderzoek naar het brein dat jongeren juist meer structuur, begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan tot nu toe gedacht werd, ondanks dat ze al zo zelfstandig lijken. Daarom bied ik begeleiding bij de aanpak van huiswerk; ik begeleid leerlingen (in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs èn hoger onderwijs) bij het leren plannen, maken en leren van huiswerk en leer hen te 'leren leren'. Ook ondersteun ik ouders, met advies en tips, om heb zo te helpen om zelf hun kind te begeleiden bij het  huiswerk.

Individuele begeleiding/ coaching van (hoog)begaafde leerlingen

In het dagelijks leven en op school kunnen hoogbegaafde jongeren en kinderen tegen problemen aanlopen. Ik begeleid hen om hiermee om te leren gaan. Deze begeleiding gebeurt op een coachende manier. Ik reik de oplossingen niet aan, maar ga samen met de jongere/ het kind op zoek naar eigen oplossingen omdat die beter helpen. Niet voor iedereen zijn dezelfde oplossingen geschikt, we gaan dus op zoek wat voor deze leerling werkt. Hierbij kunnen verschillende leer- en werkmethoden worden ingezet.